این شرکت با انتقال تکنولوژی ، دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز به داخل کشور به عنوان اولین و تنها تولید کننده لنز آیینه کروماته فعال است و توانایی تولید لنز مورد نیاز کلیه ی خودروهای داخلی و خارجی را دارا می باشد. آیینه های چپ (aspheric) و آیینه های راست محدب (spheric) تولید می شوند.